Informacinių technologijų ir programavimo įvadas

šiek tiek bendros medžiagos čia

 

P175B501 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas
Kodas:
 
P175B501
 
Mokslo šakos kodas:
 
P175
 
Mokslo šakos pavadinimas:
 
Informatika, sistemų teorija 
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Informacinių technologijų ir programavimo įvadas
 
Pavadinimas anglų k.:
 
Information Technologies and Programming Fundamentals
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas 
 
Būtinas pasirengimas:
 
Darbo su kompiuteriu ir taikomaisiais paketais įgūdžiai
 
Anotacija:
 
Supažindinama su kompiuterijos raida, kompiuterio kaip sistemos struktūra, kompiuterio aparatūra, taikomąja ir sistemine programine įranga. Suteikiami darbo su taikomaisiais tekstų ir pateikčių rengimo, pašto, gausių duomenų apdorojimo, matematikos paketais darbo principai ir įgūdžiai. Suteikiamos žinios apie programavimo priemones (C++Builder), programavimo kalbą (C++), duomenų struktūras, statinius ir dinaminius kintamuosius, duomenų struktūrų kūrimą ir taikymą uždavinių sprendimo programose, duomenų apdorojimo algoritmus, meniu kūrimo principus, įvykiais valdomas programas
 
Anotacija anglų k.:
 
Modern computer evolution . Structured computer organization. Hardware. Application and system software. Programming notions and algorithms, data input and output, assignement, adding, removing, searching for the different data structures as array, file, record data; sorting and search methods and basic algorithms. Introduction to procedures and functions, files, classes and objects. Dynamic data structures. Data streams. 
 
Modulio grupė:
 
11 Specialiųjų studijuojamos krypties
 
Studijų sritis arba kryptis:
 
4.Fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų studijos (išskyrus 5,7,10,11 ir 13 punktuose nurodytas studijas)
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Suteikti žinių apie kompiuterio sandarą, paskirtį, galimybes, išmokyti racionaliai dirbti kompiuteriu, taikyti standartines programas, suformuoti uždavinių algoritmizavimo pagrindus, supažindinti su objektinio, komponentinio programavimo principais, suteikti programavimo, programų derinimo ir tikrinimo įgūdžių.
 
Statusas:
 
Atestuotas
 
Atestuotas iki:
 
2008.09.01
 
Koordinuojantis padalinys: Multimedijos inžinerijos katedra (1409)
Koordinuojantis dėstytojas: doc. J. Blonskis